Zelení prosazují pro Prahu nulovou toleranci

Zelení v Praze usilují o nulovou toleranci heren. Praha by tím přišla o milióny do rozpočtu plynoucí z příjmů hazardu. O ztrátu jde ale jen na první pohled. Eliminací heren a s nimi spojené zvýšené kriminality by výrazně ušetřila nejen magistrátní kasa, ale všichni občané. Krádeže, zpronevěry, exekuce, zvýšená zátěž na činnost policie, to jsou
všechno externí náklady hazardu, které několikanásobně převýší příjmy z něj. Statisticky je pro příjem ve výši 1 milión do obecního rozpočtu třeba přibližně 20 miliónů, které musí někdo v automatech prohrát.

Situace kolem hazardu se napříč Prahou různí. Praha 2, Praha 6 a Praha 12 zvolily nulovou toleranci. Naopak Praha 7, Praha 8, Praha 9 a Praha 19 se rozhodly hazardu
otevřít svoji náruč. Nic ale není ještě ztraceno. Vyhláška se bude projednávat na zastupitelstvu ve čtvrtek 19. září. Do té doby je možné podávat podněty k vyřazení
konkrétních heren z vyhlášky pro porušení kritérií.

Praha 1

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., zastupitel MČ Praha 1 zvolený za Stranu zelených

„Zastupitelstvo MČ Prahy 1 projednalo návrh vyhlášky 14. května bez toho, aby byl bod dopředu avizován na
programu schůze. Přes nesouhlas zastupitelů zvolených na kandidátce Strany zelených schválilo zastupitelstvo
návrh koalice TOP 09 a ČSSD, který povoluje provozování hazardního podnikání v celkem 21 objektech kasin na
území Prahy 1. Výsledkem tohoto rozhodnutí je, že se počet herních míst nesníží. S návrhem na „nulovou toleranci“
k hazardu v centru města jsme na zastupitelstvu neuspěli.

Korunu tomu všemu nasadilo rozhodnutí zastupitelstva povolit u všech kasin
nonstop provoz. Zelení budou i nadále usilovat o zrušení všech herních míst a princip nulové tolerance hazardu,
který nepřináší vůbec nic dobrého a jen snižuje kvalitu života v místě, kde se vyskytuje.“

Praha 2

Kateřina Jechová, zástupkyně starostky na Praze 2, místopředsedkyně zelených na Praze 2

„Rada městské části Praha 2 se opakovaně vyjádřila k zachování principu
„nulové tolerance“. Na svém území hazard nechceme. Povolení k provozování loterií v zákonných termínech vyprší
a další herny se povolovat již nebudou. Občané Prahy 2 postoj radnice vítají a podporují. Z každé zrušené herny
máme velikou radost.

Praha 3

Matěj Stropnický, zástupce starostky na Praze 3

„Praha 3 původně do listopadu 2012 trvala na tzv. nulové toleranci hazardu v našem obvodu. Starostka ale poté
přišla s návrhem umožnit existenci 7 kasin ve zpřísněném režimu. Tato již existující kasina provozují desítky
tzv. videoloterijních terminálů (VLT), které mohly obce podle tehdy platného znění zákona o loteriích regulovat
až po roce 2014. Od té doby se ale situace změnila: Ústavní soud dal svým nálezem z 2. dubna 2013 plně za pravdu
obcím a Ministerstvo financí tedy VLT a další podobné hry na žádost obcí rušit musí již dnes.V situaci, kdy nebylo
o právu obcí regulovat VLT a další podobné hry rozhodnuto, radní ŽNS v listopadu 2012 se zachováním 7 kasin na
Praze 3 souhlasili. Koaliční smlouva uzavřená v této městské části v červnu 2012 mezi ŽNS, TOP 09 a ČSSD ale
hovoří jasně: „Pokračujeme v tzv. nulové toleranci hazardu a provozovny heren budeme rušit v souladu s platnou
legislativou.“

O žádné ‚praxi‘ nulové tolerance nelze mluvit: v tuto chvíli jsou stále na Praze 3 v ulicích heren desítky. Je to
tím, že je Ministerstvo financí ruší na základě našeho požadavku velmi pomalu. Nelze tedy posoudit, jestli by se černé
herny skutečně ve velkém začaly objevovat, protože dosud nejsou zrušeny ty původně legální. A i kdyby: argument, že nám
7 kasin má pomáhat dohlížet na černé herny je nepřijatelný, obec si nesmí zahrávat se spoluprací s hazardní mafií
žádným způsobem. Předložili jsme tedy návrh na nulovou toleranci do Rady městské části, ve které má na Praze 3
každá koaliční strana tři zástupce. Ani jeden ze zástupců TOP 09 a ČSSD však požadavek nulové tolerance nepodpořil.
Předložili jsme tedy požadavek nulové tolerance i na červnovém zastupitelstvu, které však i hlasy opozice ODS
neschválilo zařazení tohoto bodu na program jednání.“

Praha 4
Petr Štěpánek, zastupitel za zelené na Praze 4

Za Klub zastupitelů SZ jsme v květnu požádali o svolání mimořádného zastupitelstva a zrušení všech heren. Poté jsme navrhovali zařazení bodu k projednání návrhu obecně závazné vyhlášky na řádném červnovém zasedání. Ani tento návrh však nebyl hlasy vládnoucí koalice ODS, ČSSD a přeběhlíků z TOP 09 přijat. Návrh vyhlášky včetně stanovení počtu míst tak projednala a schválila ve své režii Rada MČ bez širší diskuze na zastupitelstvu nebo s veřejností.

Současný návrh MČ je 24 míst. HMP nyní doplnilo do návrhu další tři místa, proti čemuž MČ hlasitě protestuje. Mlčí ale o tom, že fakticky došlo ke zvýšení počtu heren ve srovnání s počtem povolených v původní vyhlášce za předpokladu, že by došlo k odebrání povolení ministerstvem financí hned po rozhodnutí Ústavního soudu.

Zdá se, že na území městské části se postupně vytváří jakási páteřní síť provozoven, podnikajících pod dozorem radnice. Předpokladem zachování místa je dodržování stanovených podmínek provozu, kromě odstranění světelné reklamy a reklamy na alkohol je to i zprovoznění kamerového systému trvale snímajícího vstup do provozovny, včetně prostoru před vchodem, nebo od 22.00 hodiny do 08.00 hodiny vpouštění do provozovny individuálně po provedení vizuální kontroly obsluhou provozovny nebo pracovníkem stále bezpečnostní služby. Zkrátka byznys.

Současné vedení radnice se nulové toleranci brání a neslyšelo zatím ani na opakované návrhy na omezení provozní doby, které jsme předkládali v minulých letech, všechna místa na Praze 4 jsou s neomezenou provozní dobou.

Praha 5

Terezie Hradilková, zastupitelka MČ Praha 5, členka zelených na Praze 5

„Zastupitelský klub SZ navrhl již na zastupitelstvu 16. 5. 2013 projednat a schválit
deklarativní bod „nulové tolerance hazardu na území MČ Praha 5“, který mohl nejen vyjasnit postoje zastupitelů,
ale hlavně formulovat závazné stanovisko za MČ Praha 5 pro celopražskou vyhlášku regulace hazardu. Bohužel
koalice UNP, ČSSD a VV s podporou ODS deklaraci nulové tolerance hazardu odmítla vůbec zařadit do programu
jednání zastupitelstva 16. 5. 2013.

Praha 5 následně do vyhlášky navrhla 9 kasin s non-stop provozem, která
splňovala stanovená kritéria. O týden později rada městské části potichu přidala ještě další 4 kasina, která
tato kritéria nesplňují, celkem tedy 14 non-stop kasin.“

Praha 6

Petra Kolínská, zastupitelka MČ Praha 6, předsedkyně zastupitelského klubu zelených na Praze 6

„Vedení radnice Prahy 6 je potřeba pochválit, patří mezi jediné tři v Praze (vedle Prahy 2 a 12),
která výhružkám a vábením odolaly a požadují nulovou toleranci. Herny zatím mizí pomalu, podnikatelé
s lidským neštěstím pořád ještě doufají, že vyhláška hlavního města Prahy nebude tak tvrdá. Radní
hlavního města sice slíbili, že požadavky městských částí budou respektovat, ale dokud nebude vyhláška
schválena, je zde prostor pro „přemlouvání“, které má různé podoby. Sponzoringem nejrůznějších veřejných
akcí počínaje, výhružkami a přímým uplácením konče.

Kvůli otálení zastupitelů hlavního města, ale i nechuti mnoha městských částí radikálně omezit
hazard, předali zelení v polovině srpna hlavnímu městu výzvu ke schválení nulové tolerance hazardu
v celé Praze. Výzvu podpořilo přes 1100 Pražanů a zastupitelstvo ji projedná na svém zářijovém jednání.

Ti, co na hazardu vydělávají, s oblibou říkají, že městu budou chybět
naše peníze pro sport a volný čas mládeže, o práci přijde obslužný personál heren, budou vznikat nelegální
herny. Cynicky zamlčují, že gamblerství, které je považováno Světovou zdravotnickouorganizací za nemoc,
generuje velkou míru kriminality a podle zahraničních studií se finanční výdaje státu v souvislosti s dopady
hazardu počítají v řádech desítek miliard. Oficiální česká studie, která ukáže přesná čísla, je v přípravě.
Potvrdí se v ní zjištění z jiných zemí, že až polovina všech sebevražd je spojena s gamblerstvím?“

Praha 7

Ondřej Mirovský, zastupitel MČ Praha 7, člen zelených na Praze 7

„Občané Prahy 7 si musí poslední týdny připadat jako v říši divů. Rada Prahy 7 na návrh ODS nejdříve 5. června
zredukovala počet heren z 51 na 17, poté 16. července schválila pravidla k omezování heren ve vztahu k zastávkám
MHD a překvapivě přidala k 17 místům 6 míst z původního seznamu. Dne 18. července opět otočila a radní odebrali
ze seznamu hernu na Strossmayerově náměstí. Tím potvrdili i dřívější požadavek Strany zelených, aby tato herna,
která je umístěna v blízkosti školy a zastávky, byla zrušena. Starosta to vysvětlil tím, že prý měl špatné informace
o umístění vchodu do herny. To je ale velmi kuriózní výmluva, neboť se jedná o hernu, která je nejblíže současné
radnici a všichni úředníci i zastupitelé kolem této herny denně chodí.

Radnice pod vedením starosty Marka Ječménka jednoduše dokazuje svou nekompetentnost
a amatérský přístup k řešení zásadních problémů Prahy 7. Jediným systémovým řešením v boji proti hazardu je totiž
nulová tolerance, kdy odpadnou i tyto kolotoče kolem přidávání a ubírání povolených heren. A radní současně nebudou
směšní občanům městské části. Nebo existuje i jiné vysvětlení pro několikeré změny názorů a usnesení radních Prahy 7?“

 

Praha 8

Hana Matoušová, členka rady zelených na Praze 8

„Zelení na Praze 8 se snažili zařadit projednávání vyhlášky jako bod programu květnového zastupitelstva.
Toto však bylo většinově zamítnuto. Proto jsme ve spolupráci s o.s. Občané proti hazardu uspořádali
začátkem června veřejnou debatu o hazardu s občany, která se konala na Palmovce, tedy na jednom
z nepostiženějších míst Prahy 8. Na debatu dorazil jediný zástupce radnice za TOP 09, ale nebyl schopný
dostatečně vysvětlit, proč Praha 8 nepřistoupí k razantní regulaci. Zazněly klasické výmluvy o strachu z černých
heren a o nedostatečných prostředcích na financování sportu. Ve stejné době se v radničním měsíčníku Osmička
objevilo několik lživých informací týkající se hazardu
od zástupců ODS i TOP 09.

Rada MČ Praha 8 pak v polovině června rozhodla o povolení 44 heren a kasin. Během léta magistrát tento seznam
navýšil ještě o 9 adres. Více než polovina těchto schválených míst odporuje kritériím, které stanovil magistrát.
Schválené herny se nacházejí v blízkosti škol, kostelů, domů mládeže. Několik heren radnice schválila také
v okolí psychiatrické léčebny v Bohnicích, kam dochází na léčbu gambleři z celé Prahy. Proto jsme za zelené zpracovali
podnět k přezkoumání adres Prahy 8 navržených do vyhlášky směřovaný radnímu Manhartovi.“

Praha 9
Dr. Jan Trnka, zastupitel MČ Praha 9, předseda zelených na Praze 9

„V naší městské části schválilo seznam povolených míst pouze grémium starosty – neproběhla tedy diskuse
ani v radě, natož v zastupitelstvu. Ani zastupitelé ani veřejnost tedy nedostali odpověd na to proč se radnice rozhodla
pro zachování tak velkého počtu míst (celkem 36 míst). Pokusili jsme se osobním jednání s místostarostou
Portlíkem omezit počet míst pokud možno na nulu, přičemž jsme argumentovali mezinárodními odbornými studiemi,
stavem automatů v zahraničí či zjevným negativním dopadem heren na své okolí. Bohužel naše argumenty nebyly
vyslyšeny.

Radnice nakonec občanům umožnila nahlásit „problémové“ herny v šibeničním
termínu tří pracovních dnů, o čemž jsme ihned informovali na naší facebookové stránce, neboť oznámení této
možnosti se na webových stránkách objevilo na naprosto nepřehledném místě (jistě neúmyslně….). Nevíme, kolik
heren nakonec bylo takto nahlášeno, ale víme, že to na rozhodování grémia starosty nemělo žádný vliv.

Jakožto členové SZ v Praze jsme se také podíleli na sběru podpisů pod
petici požadující nulovou toleranci hazardu na úrovni celého hlavního města.“

Praha 10

Ivana Cabrnochová, místostarostka Prahy 10, předsedkyně společného klubu Strany zelených a Desítky pro domácí

“Nulová tolerance hazardu bude velmi prospěšná, zejména pokud bude uplatněna na velkém území – minimálně
na úrovni krajů. Pak totiž budeme hovořit o skutečném omezení hazardu, nikoliv jen o přesouvání problému z
jedné obce do druhé. V Praze 10 jsem usilovala o nulovou toleranci, nicméně rada toto stanovisko 
neschválila a pro zachování hazardu se na zastupitelstvu vyslovila i opoziční TOP09. Rada tedy přijala
usnesení navrhující redukci počtu herních míst ze 109 na 61. Snížení podle mě nebylo dostatečné a proto
jsem pro toto nehlasovala.

Na základě mého tlaku na radikálnější redukci počtu herních míst si obec v průběhu srpna
vyžádala od radního Manharta podrobnější výklad podmínek pro povolení. Po uplatnění pravidel doporučených
magistrátem došlo k snížení o dalších 31 heren.

Pokud toto schválí magistrát, v průběhu roku 2013 klesne počet herních míst v Praze 10 o 72 %.
Mou prioritou nadále zůstává nulová tolerance nejméně v rámci Prahy a Středočeského kraje, ideálně na základě
celostátní regulace pomocí zákona. Pokud budu mít možnost takový plán prosazovat, rozhodně to udělám.”

Praha 11

Jakub Ježek, předseda zelených na Praze 11, tel: 602147419

„V Praze 11 jsme během týdne získali více než 400 podpisů pod naši petici proti hazardu. Zastupitelstvo MČ Praha 11
však i přes vůli občanů odmítlo zařadit bod o zrušení hazardu do programu svého jednání. Jak kdo hlasoval se
můžete podívat na našem facebookovém profilu Zelená pro Prahu 11.“

Praha 12

Eva Karolina Tylová, místostarostka Prahy 12 (zvolená za Změnu pro Prahu 12, dříve SZ nyní příznivkyně LES)

„Zastupitelstvo městské části Praha 12 již v prosinci 2011 přijalo většinou hlasů usnesení, v němž se jednoznačně
praví: „Městská část Praha 12 v souladu s dokumentem Programové prohlášení Rady městské části Praha 12 nechce
na území městské části Praha 12 žádné výherní hrací přístroje, koncové interaktivní videoloterijní terminály a
herní místa lokálních herních systémů.“ Zmíněné usnesení zapracoval Magistrát do své vyhlášky, která provozování
výherních hracích automatů reguluje.
Výherní zařízení postupně mizí. K poslednímu dni roku 2012 bylo ukončeno provozování všech 97 výherních hracích
automatů. Nyní by mělo přijít na řadu rušení 155 videoloterijních terminálů, které mají od ministerstva financí
povolení do roku 2014. Jejich okamžité zrušení umožňuje nález Ústavního soudu z 11.dubna tohoto roku. Městská část
vyzvala Ministerstvo financí, aby pro jejich rozpor s vyhláškou Hl.m. zahájila řízení o jejich uzavření. Zařízení
by tak byla odstraněna ještě před koncem roku 2014.
Rada Městské části Prahy 12 v rámci připomínkovacího řízení nové vyhlášky Hl.m. Prahy k hazardu potvrdila dne
24. května 2013, že na svém území nechce žádné výherní hrací automaty, videoterminály, herny ani kasina. Na tomto
rozhodnutí rada trvá a odmítá podněty na zařazení některých provozoven zpět do vyhlášky.“

Praha 13

Čestmír Dolejšek – koordinátor pražské kampaně proti hernám, předseda zelených na Praze 13, telefon: 725 680 277

“Díky iniciativě Zuzany Drhové (zastupitelky za Stranu zelených), byla 27. 5. svolána schůze zastupitelských
klubů Prahy 13. Všichni napříč politickým spektrem se shodli na nulové toleranci heren. V pondělí 3. 6. rada naší
městské části poslala na hl. m. Prahu žádost o nulovou toleranci a 5. 6. v oficiálních materiálech pro řádnou schůzi
zastupitelstva Prahy 13 tento svůj krok potvrdila.

Poté ovšem začali u starosty a na radnici lobbovat jednotliví provozovatelé heren.
Radnice bohužel tomuto tlaku podlehla a v poslední možný termín (pondělí 10. 6.) své stanovisko změnila a na
hl. m. Prahu poslala požadavek na zachování 2/3 heren. Zastupitelé se tento krok dozvěděli až na počátku jednání
zastupitelstva, kde starosta změnil bod jednání a namísto nulové tolerance navrhl ponechání heren.

Zuzana Drhová navrhla zákaz heren na Praze 13, ale vládnoucí koalice (ODS + ČSSD + Občanská Koalice pro Prahu 13)
byla proti a usnesení neprošlo. Víme že 80 % z těchto heren nesplňuje pravidla stanovená pražskou radnicí a tuto
skutečnost budeme připomínkovat.“

Praha 15

Marcel Pencák – člen zelených na Praze 15

Vládnoucí koalice v Praze 15 (ODS, ČSSD, NEZÁVISLÍ) na jednání Rady MČ 29. 5. 2013 schválila usnesení,
v němž žádá magistrát o zachování celkem 15 stávajících míst, kde lze provozovat hazard a loterijní hry.
V tom jsou zahrnuty všechny zásadní velké herny s automaty na území naší městské části . Rada naopak
navrhuje zrušit pouhá tři herní místa, přičemž v restauraci Svijanská bašta v současné době žádný
automat není, v hostinci U Chmelového věnce je pouze jediný a ve sportovním areálu pozemních hokejistů
v Hostivaři jich zřejmě také moc nebude.

Vzkaz ODS a ČSSD s podporou Nezávislých zastupitelek obyvatelům Hostivaře a Horních Měcholup je tedy
naprosto jasný – „HAZARDU SE NEVZDÁME!“ Podpora gamblingu a všech patologických jevů, které s sebou
hraní na automatech přináší včetně kriminality a rozpadu rodinných vazeb je obzvlášť odpudivá v případě
ČSSD. Právě tato strana se obyčejně ráda prezentuje jako zastánce sociálně slabších občanů a rodin
s dětmi, na něž však tíha hráčské závislosti dopadá vždy nejtvrdším způsobem.